Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dział Budowlany

Lidia Bazgier - Kierownik

Telefony:

  • Centrala: 94 34 88 400
  • 94 34 88 264 Dział Budowlany

Do zadań działu należy:

  • planowanie, przygotowanie, nadzorowanie i rozliczanie inwestycji budowlanych,
  • dokonywanie wizji lokalnych realizowanych inwestycji,
  • współpraca z wykonawcami i biurami projektowymi,
  • koordynacja i nadzór nad całością spraw związanych z prowadzeniem i przekazaniem inwestycji użytkownikom,
  • opracowywanie planów, analiz i informacji w zakresie realizowanych inwestycji,
  • bieżąca kontrola wydatków przeznaczonych na inwestycje,
  • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw z zakresu Działu.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2022 (c)