Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dział Ekonomiczno - Księgowy

mgr Agnieszka Błońska - Główny Księgowy

Żaneta Brożyna - kierownik działu

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 153 Główny Księgowy
 • 94 34 88 274 Kierownik działu
 • 94 34 88 143 Kasa
 • 94 34 88 178 Dział księgowości inwentarzowej
 • 94 34 88 538 Dział księgowości inwentarzowej
 • 94 34 88 539 Dział księgowości inwentarzowej
 • 94 34 88 234 Dział księgowości materiałowej
 • 94 34 88 118 Dział księgowości materiałowej
 • 94 34 88 528 Dział księgowości materiałowej i rozrachunki z pracownikami
 • 94 34 88 148 Dział księgowości - finanse - inwestycje
 • 94 34 88 194 Dział księgowości - finanse
 • 94 34 88 351 Dział księgowości - finanse – należności
 • 94 34 88 566 Dział Księgowości - sprzedaż
 • 94 34 88 374 Dział Księgowości - zobowiązania

Do zadań działu należą:

 • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań;
 • koordynacja problematyki finansowo-księgowej komórek organizacyjnych;
 • dokonywanie rocznej analizy ekonomicznej i tematycznych analiz okresowych;
 • prowadzenie rachunku kosztów wg miejsc ich powstawania, sporządzanie okresowych analiz w tym zakresie oraz przedstawianie wniosków wynikających z tych analiz;
 • prowadzenie księgowości, likwidatury, kasy, ewidencji analitycznej kosztów, ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych;
 • organizowanie i sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej;
 • prowadzenie inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych wraz ze stosowną dokumentacją w tym zakresie.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2022 (c)