Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dział Techniczny

Jerzy Turek - Kierownik Działu <>

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 210 Kierownik
 • 94 34 88 268 Sekcja Remontów
 • 94 34 88 179 Sprzęt Medyczny

Do zadań działu należy organizowanie i prowadzenie działalności oraz sprawowanie nadzoru w zakresie zapewnienia eksploatacji nieruchomości, gospodarki paliwowo-energetycznej, urządzeń energetycznych instalacji energetycznej gazów medycznych, urządzeń chłodniczych, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności sygnalizacyjnej, alarmowej, sprzętu technicznego, medycznego, gospodarczego poprzez:

 • przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń celem zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i konserwacji;
 • ustalanie programów i planów remontów, zabiegów konserwacyjnych oraz napraw i zapewnienie ich realizacji przy pomocy służb własnych i w trybie zleceń – przetargów innych jednostek gospodarczych;
 • zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych i napraw sprzęt i aparatury medycznej oraz technicznej poprzez zabezpieczenie usług wysokospecjalistycznych jednostek serwisu technicznego;
 • organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji napraw i remontów oraz racjonalnego wykorzystania zużywanych środków rzeczowych;
 • sporządzanie projektów planów zaopatrzenia w środki techniczne;
 • ścisła współpraca z serwisem urządzeń medycznych i technicznych Inspektorem Dozoru technicznego i innymi instytucjami nadzoru i kontroli;
 • organizowanie i nadzorowanie gospodarki paliwowo-energetycznej;
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych obiektów szpitalnych.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2023 (c)