Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dział Zamówień Publicznych

Piotr Gąska - Kierownik <>

Telefony:

  • Centrala: 94 34 88 400
  • 94 34 88 147 Kierownik
  • 94 34 88 104 Dział
  • 94 34 88 415 Dział
  • 94 34 88 109 Dział

Do zadań działu należą:

  • przestrzeganie przepisów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych;
  • prowadzenie postępowań na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z obowiązującym w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie "Regulaminem postępowania w sprawach o zamówienia publiczne w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie";
  • przygotowanie rocznego planu zamówień publicznych;
  • koordynowanie udzielenia zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Szpitala.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2022 (c)