Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dział Żywienia

Olga Matejko - Kierownik

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 127 Kierownik

W skład działu wchodzą:

 • stanowisko ds. zaopatrzenia żywności;
 • stanowisko ds. magazynu żywnościowego;
 • stanowisko ds. planowania i realizacji żywienia;
 • stanowisko ds. żywienia dietetycznego i ogólnego.

Do zadań działu należą:

 • organizowanie procesu żywienia w szpitalu dla potrzeb pacjentów w poszczególnych oddziałach oraz personelu korzystającego ze stołówki przyzakładowej;
 • opracowywanie szczegółowych jadłospisów z uwzględnieniem norm żywieniowych i wymogów dietetyczno-leczniczych;
 • organizowanie zaopatrzenia w artykuły spożywcze oraz prowadzenie magazynu artykułów żywnościowych;
 • terminowe przygotowanie posiłków i wydawanie poszczególnym oddziałom, planowanie i kalkulowanie kosztów żywienia;
 • zabezpieczenie właściwych warunków sporządzania posiłków, sprawowanie nadzoru i kontroli nad całokształtem procesu żywienia.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2022 (c)