Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Koordynacja leczenia i pielęgnowania

Po przyjęciu Pacjenta do poszczególnych oddziałów opiekę na mim sprawuje zatrudniony tam personel. Każda z osób, która zetknie się z Pacjentem - podobnie jak na Izbie Przyjęć - posiada widoczny i czytelny identyfikator, umożliwiający pacjentowi zapoznanie się z poszczególnymi osobami, ich stanowiskami i miejscem pracy.

Każdym oddziałem kieruje Koordynator, któremu podlegają wszyscy pozostali pracownicy. Do Niego właśnie lub innych upoważnionych lekarzy Oddziału zgłaszać się należy z prośbą o informacje na temat stosowanej terapii, jej przebiegu i czasu leczenia. Godziny udzielania informacji związane są najczęściej z godzinami odwiedzin w oddziale. Zgodnie z prawem przysługującym Pacjentom mogą Oni zastrzec sobie możliwość nie udzielania informacji o stanie własnego zdrowia żadnemu lub poszczególnym członkom rodziny.

Kadrą pielęgniarską, sanitariuszami i salowymi zarządzają Pielęgniarki Koordynujące/Oddziałowe, które razem z pielęgniarkami dyżurnymi informują Pacjentów o przebiegu procesu opieki i pielęgnacji, przeprowadzają edukację Pacjentów, przygotowują ich do życia w zmienionych chorobą warunkach domowych. Informacja pielęgniarska dostępna jest przez całą dobę.

Zarówno do Koordynatorów jak i Pielęgniarek Koordynujących/Oddziałowych kierować można wszelkie uwagi, wątpliwości, wnioski i skargi dotyczące leczenia i opieki.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2022 (c)