Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Odwiedziny

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 od dnia 05.03.2020 r. w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin (art. 5 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Wszelkie informacje w tym zakresie zamieszczane są na bieżąco w zakładce Informacje/z ostatniej chwili.

Odwiedziny w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa Pacjent.

Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe. Ułatwia to lepsze i szybsze zakończenie czynności medycznych. Jednak możliwość kontaktu z bliskimi rozpatrywana jest w takich sytuacjach indywidualnie.

Warunki lokalowe nie pozwalają na to, by do Chorego przebywającego w oddziale wchodziło jednorazowo więcej osób. W związku z tym ograniczamy liczbę odwiedzających do kilku osób. Odwiedziny na niektórych oddziałach dziecięcych trwają całą dobę. Bliskim umożliwiamy również kontakt z ciężarnymi i położnicami. Osoby odwiedzające dzieci przebywające w Pawilonie Dziecięcym mają możliwość skorzystania z szatni, która znajduje się w Izbie Przyjęć Dziecięcej. W szatni pozostawić można wierzchnie okrycia, oraz zbędny bagaż. Przy wejściu na każdy oddział znajdują się dzwonki.

Odwiedzających, którzy mają infekcję lub inne problemy zdrowotne /biegunka, zmiany skórne, podwyższona temperatura, itp./, bardzo prosimy o wstrzymanie się od odwiedzin. Spowodować one mogą zagrożenie epidemiologiczne dla wszystkich leczonych w oddziale.

Do pielęgniarek kierować należy wszelkie spostrzeżenia, niepokoje i pytania dotyczące wykonywanych zabiegów higienicznych, żywieniowych, związanych z organizacją czasu wolnego i zabaw.

Istnieje możliwość telefonicznego kontaktowania się z bliskimi. W większości oddziałów szpitalnych znajduje się przenośne telefony umożliwiające stały kontakt z najbliższymi.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2022 (c)