Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wyjście poza teren oddziału

Pacjent może przebywać poza terenem oddziału w następujących przypadkach:

  1. Po wypisie z oddziału.

    Po otrzymaniu karty informacyjnej /wypisowej/ i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień - od lekarza leczącego i pielęgniarki dyżurnej - zobowiązujemy pacjentów do zgłoszenia pielęgniarce dyżurnej faktu opuszczenia oddziału.

  2. Po uzyskaniu zgody na spacer

    O możliwości pójścia na spacer decyduje lekarz lub pielęgniarka, którzy określają czas przebywania Pacjenta poza oddziałem. Moment wyjścia i powrotu zgłaszany jest pielęgniarce dyżurnej, która odnotowuje ten fakt w książce raportów. Ze względu na specyfikę leczenia w niektórych oddziałach wychodzenie na spacery nie jest praktykowane.

  3. Kiedy wymaga tego uczestnictwo w badaniach, zabiegach, konsultacjach.

    Niektóre choroby powodują konieczność wykonania poza oddziałem specjalistycznych badań i zabiegów. W sytuacji takiej Pacjent jest prowadzony lub przewożony do pracowni i zakładów diagnostycznych znajdujących się na terenie Naszej Placówki. Opieka nad Pacjentem spoczywa wówczas na pielęgniarce dyżurnej, ratowniku medycznym lub sanitariuszu.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2022 (c)