Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Szpital udostępnia dokumentację medyczną:

  • Pacjentowi

  • Osobie upoważnionej przez pacjenta w historii choroby

  • Rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat

  • Opiekunom ustanowionym przez sąd

  • Osobie upoważnionej przez pacjenta, posiadającej pisemne upoważnienie

 2. Wniosek kierowany drogą pocztową – składany na adres Szpitala

 3. Wnioski składane osobiście:

  • Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej – pobyty na oddziałach szpitalnych tel . (94) 34-88-189

  • Rejestracja Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych – poradnie tel. (94) 34-88-355 lub 34-88-420 do 429

  • Rejestracja Przychodni Onkologicznej – poradnia onkologiczna tel. (94) 34-60-018 lub 033

  • Rejestracja Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji – poradnia i zabiegi rehabilitacyjne, tel. (94) 34-88-316 lub 913

  • Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej – zdjęcia obrazowe tel. (94) 34-88-381

  • Rejestracja Zakładu Patomorfologii – wyniki badań, tel. (94) 34-88-406

  • Rejestracja Zakładu Mikrobiologii – wyniki badań, tel. (94) 34-88-910

 4. Szpital nie udostępnia dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę według obowiązującego w Szpitalu cennika.

 6. Opłaty nie pobiera się w przypadku dokumentacji medycznej:

 1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie;

 2. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
  o zdarzeniach medycznych;

 3. w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 1. Wydanie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2022 (c)