Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Plan sytuacyjny budynków Szpitala

plan rozmieszczenia budynków

LEGENDA:

Budynki pomocnicze

Bar, sklep

A D G
 • Administracja
B
 • Oddziały
  • Internistyczny
  • Neurologii
  • Dziecięcy
  • Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej
 • Gabinet stopy cukrzycowej
 • Izba Przyjęć Dziecięca
C
 • Izba Przyjęć Dermatologiczna

 • Oddziały:
  • Dermatologii
 • Zakład Mikrobiologii

 • Przyszpitalne Poradnie Specjalistyczne
  • Dermatologiczno-Wenerologiczna
  • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  • Chirurgii Dziecięcej
  • Neurochirurgiczna
  • Kardiologiczna
  • Kardiologii Dziecięcej
  • Neurologiczna
  • Neurologii Dziecięcej z Pracownią EEG
  • Chorób metaboliczbych
  • Diabetologii Dziecięcej
  • Diabetologiczna
  • Hematologiczna
  • Gastroenterologiczna
  • Reumatologiczna
  • Urologii Ogólnej i Urologii Onkologicznej
  • Preulksacyjna
  • Medycyny Sportowej
  • Stomatologiczna dla Osób Niepełnosprawnych
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu Dorosłych i Dzieci
  • Logopedyczna
  • Leczenia Padaczek
  • Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

 • Pracownia Ortoptyki
E
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

 • Oddziały:
  • Okulistyki
  • Onkologii i Chemioterapii
  • Dzienny Chemioterapii
  • Urologii
 • Koordynator Pacjenta Onkologicznego
 • Pracownaia Endoskopowa
 • Poradnia Okulistyczna
F
 • Oddziały:
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
  • Izba Przyjęć Ogólna
  • Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych
G1

Zakład Patomorfologii i Medycyny Sądowej

H
 • "ALAB Laboratoria" - labolatorium
 • Pracowania Scyntygrafii-Affidea
 • Punkt Krwiodastwa (RCKiK)
 • Stacja Dializ - Fresenius
I
 • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Pracownia EEG
 • Pracownia Angiografii
 • Pracownia Psychologii Klinicznej
 • Kaplica Szpitalna
J
 • Izba Przyjęć Położnicza-Ginekologiczna

 • Oddziały/Pododdziały:
  • Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
  • Chirurgii Naczyniowej
  • Chirurgii Urazowo i Ortopedycznej
  • Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej i Pracowniami Audiologii i VNG
  • Ginekologii, Położniczy i Patologii Ciązy
  • Neonatologii z Pododdziałem Patologii Noworodka
  • Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej

 • Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji z Oddziałem Dziennym

 • Poradnie:
  • Laktacyjna i Neonatologiczna
  • Położniczo-Ginekologiczna z Pracownią Koloposkopii
  • Patologii Ciąży
  • Otolaryngologiczna

 • Pracownia EMG
K
 • Izba Przyjęć Obserwacyjno-Zakaźna

 • Oddziały:
  • Kardiologii z Pracowniami
  • Obserwacyjno-Zakaźny
  • Internistyczny
 • Poradnie:
  • Hepatologiczna
  • Chorób Zakaźnych
  • Kardiochirurgiczna
M
 • Wielosalowy Zespół Operacyjny
 • Oddział Neurochirurgii
 • Centralna sterylizatornia

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2022 (c)