Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Krótka historia

Historia Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie sięga początków XX w. Jeżeli dzisiaj można bez większego problemu opisać dzieje tej instytucji po drugiej wojnie światowej, o tyle czasy przedwojenne stanowiły pewną tajemnicę. Brak było odpowiednich dokumentów, opisów, zdjęć. Prawdopodobnie fakty te nigdy nie byłyby odtworzone, gdyby w maju 1990 roku nie przyjechały do Koszalina Siostry Protestanckiego Zgromadzenia Diakonis Salem Köslin-Minden. Wizyta ich była konkretna. Chciały zobaczyć obiekt, który przed II wojną światową był ich własnością. Dysponowały bogatą dokumentacją w języku niemieckim i dzięki ich życzliwości można było odtworzyć dzieje Szpitala od jego powstania aż do roku 1945.

1908
pierwsze rokowania pomiędzy Fundacją Salem, a władzami powiatu Koszalina podjęte w sprawie budowy pierwszego na Pomorzu Środkowym szpitala i Domu Macierzystego Sióstr
1912
podpisanie stosownej umowy i przystąpienie do realizacji inwestycji
1913
przyjęcie do szpitala pierwszego pacjenta
1915
całkowity rozruch szpitala oraz rozpoczęcie dalszej rozbudowy obiektów szpitalnych
1939
przekształcenie szpitala w szpital wojskowy
1962
nadanie placówce rangi szpitala wojewódzkiego
1991
rozzespolenie szpitala na cztery odrębne jednostki:
  • Szpital Wojewódzki.
  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.
  • Zakład Opieki Zdrowotnej.
  • Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna
1997
wpisanie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie do Rejestru Dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przez co placówka otrzymała osobowość prawną
1999
zatwierdzenie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego statutu Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
1999
przyznanie Szpitalowi statusu Szpitala Akredytowanego - akredytacja warunkowa
2000
przyznanie Szpitalowi statusu Szpitala Akredytowanego - akredytacja właściwa
2000
przyłączenie do struktur Szpitala Wojewódzkiego Przychodni Rehabilitacyjnej, Miejskiej Poradni Chirurgii i Miejskiej Poradni Kardiologii
2003
przyznanie Szpitalowi tytułu LIDER RYNKU - Najlepsza Firma w Polsce w zakresie Usług Medycznych
2004
przyznanie Szpitalowi statusu Szpitala Akredytowanego - akredytacja właściwa
Widok na budynek Szpitala od strony lasu
Widok na budynek Szpitala od strony lasu
Dawny Dom Sióstr Diakonistek
Dawniej Zakład Diakonis Salem – Dom Macierzysty, obecnie Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika. Z lewej, w głębi, niegdyś plebania, dzisiaj budynek, w którym mieszczą się Działy Administracyjne.
Widok na budynek Szpitala od strony obecnej ul. Piłsudzkiego
Dawniej Szpital im. Cesarza Wilhelma. Obecnie widok na budynek Szpitala od strony ul. Chałubińskiego
Wnętrze dawnego Zakładu Sióstr Diakonistek
Wnętrze dawnego Zakładu Diakonis Salem.
Widok budynku głównego Szpitala
Widok budynku głównego Szpitala

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2022 (c)