Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Kalendarium rozwoju Szpitala

Szpital Wojewódzki w Koszalinie jest bardzo prężnie rozwijającą się placówką ochrony zdrowia. Ze względu na przemiany społeczno - gospodarcze, polityczne, kulturalne, prawne i inne organizacja poddana została szeregowi zmian, które "wymusiły" konieczność dostosowywania się szpitala do nowych warunków. Zakres, rodzaj i wpływ tych przeobrażeń na dalsze losy placówki był różny. Wśród działań jakie odegrały duże znaczenie w umacnianiu roli szpitala w obsługiwanym przez placówkę regionie, na uwagę zasługują następujące:

Rok 2019
 • Udział Szpitala w Kampanii społecznej "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję", poświęconej depresji poporodowej.
 • W dniu 17.04.2019 r. podpisanie umowy pomiędzy Szpitalem a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zakupu aparatu do wykonywania badań radiologicznych w kwocie 1,1 mln. zł.
 • W dniu 14.06.2019 r. Szpital otrzymał Nagrodę Specjalną w Plebiscycie ORŁY POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w kategorii Placówka Medyczna.
 • W dniu 08.07.2019 r. przekazanie karetki neonatologicznej do transportu noworodków i wcześniaków wraz ze specjalistycznym wyposażeniem. Zakup karetki sfinansowany został ze środków finansowych przekazanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Fundację „Marzenia do Spełnienia” oraz środków własnych Szpitala. Koszt zakupu karetki wraz z wyposażeniem to prawie 800 tys. zł.
 • Udział Szpitala w Kampanii „Twoja krew, moje życie”, promującej Honorowe Oddawanie Krwi.
 • Organizacja spotkań informacyjno-edukacyjnych dla pacjentów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek oraz ratowników medycznych, w ramach realizacji zadania promocji zdrowia „Wczesna profilaktyka, działania edukacyjno-promocyjne wśród pacjentów i personelu medycznego w zakresie udaru mózgu oraz wtórna profilaktyka i edukacja poudarowa”.
 • Audit recertyfikujący w ramach Normy ISO 9001.
 • W ramach umowy podpisanej w dniu 22.03.2018 r. nr RPZP.09.01.00-32-0006/17-00 o dofinansowanie projektu „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna; Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia - zakończono remont w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej. Trwają czynności odbiorowe. Wykonawca przystąpił do kolejnego etapu robót w Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym.
 • W ramach umowy podpisanej w dniu 22.03.2018 r. nr RPZP.09.01.00-32-0005/17-00 o dofinansowanie projektu „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna; Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia - trwają roboty remontowe. Rozpoczęto prace wykończeniowe III-go i IV-go piętra.
Rok 2018
 • Udział Szpitala w Kampanii pn.:„Mleko mamy ma moc”
 • W dniu 22.03.2018 r. podpisana została umowa nr RPZP.09.01.00-32-0005/17-00
 • o dofinansowanie projektu „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna; Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.
 • W dniu 22.03.2018 r. podpisana została umowa nr RPZP.09.01.00-32-0006/17-00 o dofinansowanie projektu „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna; Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.
 • Realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie”.
 • Otwarcie nowej siedziby administracji.
 • W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Karmienia Piersią, Szpital przyłączył się do akcji promocyjnej pod patronatem Ministerstwem Zdrowia. W ramach tej akcji każda Mama otrzymała bawełniane body dla niemowlaka z napisem promującym karmienie piersią.
 • Udział Szpitala w Rankingu Szpitali 2018 i uzyskanie wysokich notowań:
  • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej – 13 miejsce
  • Oddział Urologii – 13 miejsce w rankingu
  • Oddział Okulistyki – 16 miejsce
  • Oddział Laryngologii – 23 miejsce
  • Oddział Kardiologii – 24 miejsce w rankingu.
 • „Aby rodzina mogła być razem” - misja ta zapoczątkowała współpracę Szpitala z Fundacją Ronalda McDonalda.
 • Audit nadzoru w ramach Normy ISO 9001.
 • Organizacja spotkań informacyjno-edukacyjnych dla pacjentów oraz warsztatów dla lekarzy rodzinnych pn.:„Badania endoskopowe bez tajemnic”
 • Organizacja konsultacji edukacyjnych dla pacjentów oraz warsztatów naukowych dla lekarzy w zakresie „Profilaktyki i wczesnego rozpoznawania udaru mózgu”
 • Udział w akcji „Z książką zdrowiej“ zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Rok 2017
 • Namalowanie - w jednej z sal Oddziału Dziecięcego - przez Tomasza „Cukina” Żuka grafiki przedstawiającej dżunglę
 • Otwarcie Oddziału Dziennego Chemioterapii i Pracowni Leku Cytotoksycznego
 • Wysokie notowania szpitala w rankingu tygodnika Wprost, opracowane przez Centrum Konsultacyjne Medical Ranking - wydawnictwa medycznego Termedia: Okulistyka – 7 miejsce, Ginekologia – 11 miejsce, Ortopedia – 12 miejsce, Urologia – 13 miejsce, Chirurgia Ogólna – 15 miejsce.
 • Tytuł Lekarza Roku 2017 dla lek. Macieja Bercherta; wyróżnienie dla lek. Michała Buta za nowatorskie zabiegi i procedury medyczne dotyczące walki z bólem, w konkursie Hipokrates 2017 organizowanym przez „Głos Koszaliński”
 • Wdrożenie systemu powiadamiania, poprzez komunikator SMS, o wizytach w poradniach
 • Udział szpitala w kampanii Ministra Zdrowia w ramach „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”
 • Zajęcie przez szpital III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie ZOZ „Z uśmiechem po zdrowie”, pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.
 • Realizacja Programu Profilaktyka Raka Piersi u kobiet w wieku 50-69 lat
 • Audit nadzoru w ramach Normy ISO 9001
 • Diament Polskiej Jakości 2017 – wyróżnienie dla szpitala przyznane przez Radę Programową i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”
 • Realizacja programu zdrowotnego Zespołu Stopy Cukrzycowej – Ministerstwo Zdrowia
 • Włączenie się do zbiórki środków finansowych na zakup karetki neonatologicznej, organizowanej przez Fundację „Marzenia do Spełnienia”.
Rok 2016
 • Otwarcie Oddziału Ginekologii po modernizacji
 • Wizyta gości z Belgii i przedstawicieli Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.
 • Przyznanie Certyfikatu Zadowolony Pacjent
 • Przyznanie głównej Nagrody Gospodarczej 2015 - Złotego Denara w Konkursie Koszaliński Denar w kategorii: Przedsiębiorstwo Duże
 • Przyznanie statuetki Placówka Medyczna Dobrze Zarządzana 2016
 • Otrzymanie nagrody Lider Polskiego Lecznictwa 2016
 • Audit recertyfikacyjny PN-EN ISO 9001:2009
Rok 2015
 • Otwarcie Oddziału Urologii po modernizacji
 • Otwarcie Gabinetów Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji przy ul. Monte Cassino po modernizacji
 • Bajki Samograjki – spektakl charytatywny na rzecz Oddziału Dziecięcego
 • Bezpłatne badania w ramach realizacji programu zdrowotnego "Profilaktyki i wczesne rozpoznanie czerniaka" dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
 • Bezpłatne badania w ramach realizacji programu zdrowotnego "Wczesna diagnostyka raka piersi u kobiet poniżej 50 roku życia" dla mieszkanek województwa zachodniopomorskiego.
 • Przyznanie Europejskiego Certyfikatu Rzetelni w Ochronie Zdrowia w kategorii: Szpitale publiczne powyżej 400 łóżek.
 • Przyznanie Certyfikatu Rzetelny Menedżer Panu Andrzejowi Kondaszewskiemu – Dyrektorowi.
 • Przyznanie Nagrody „VIP w ochronie zdrowia” Panu Andrzejowi Kondaszewskiemu – Dyrektorowi.
 • Otrzymanie srebrnej statuetki „Perła Eskulapa” w konkursie „Perły medycyny 2014” w kategorii: Szpitale publiczne powyżej 400 łóżek.
 • Certyfikat Ogólnopolski Plebiscyt Medyczny "Laur pacjenta 2014 r." w kategorii "Placówka medyczna"
Rok 2014
 • Wiosenne Koszalińskie Warsztaty Resynchronizacyjne
 • Bezpłatne badania w ramach realizacji programu zdrowotnego "Profilaktyki i wczesne rozpoznanie czerniaka" dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
 • Bezpłatne badania w ramach realizacji programu zdrowotnego "Wczesna diagnostyka raka piersi u kobiet poniżej 50 roku życia" dla mieszkanek województwa zachodniopomorskiego.
 • Podpisanie umowy dzierżawy nieruchomości pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie a Bałtyckim Centrum Chorób Serca Medinet Sp. z o.o. Celem porozumienia jest wybudowanie przez Spółkę "Medinet" na terenie Szpitala budynku, w którym zlokalizowany zostanie Oddział Kardiochirurgii.
 • Przyznanie Europejskiego Certyfikatu Rzetelni w Ochronie Zdrowia w kategorii: Szpitale publiczne powyżej 400 łóżek.
 • Przyznanie Certyfikatu Rzetelny Menedżer Panu Andrzejowi Kondaszewskiemu – Dyrektorowi.
 • Przyznanie Nagrody „VIP w ochronie zdrowia” Panu Andrzejowi Kondaszewskiemu – Dyrektorowi.
 • Otrzymanie srebrnej statuetki „Perła Eskulapa” w konkursie „Perły medycyny 2014” w kategorii: Szpitale publiczne powyżej 400 łóżek.
 • Jesienne Koszalińskie Warsztaty Ablacyjne.
 • Otwarcie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych.
Rok 2013
 • Otwarcie Pawilonu Internistycznego
 • Wiosenne Koszalińskie Warsztaty Resynchronizacyjne
 • Otwarcie Budynku Konsorcjum Firm: Alab Laboratoria, Euromedic Polska i Fresenius Nephrocare Polska.
 • Bezpłatne badania w ramach realizacji programu zdrowotnego "Profilaktyki i wczesne rozpoznanie czerniaka" dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
 • Bezpłatne badania w ramach realizacji programu zdrowotnego "Wczesna diagnostyka raka piersi u kobiet poniżej 50 roku życia" dla mieszkanek województwa zachodniopomorskiego.
 • Akcja przekazania pluszowych Misi przez Fundację TVN i Portal Allegro.
 • Bezpłatne badania w ramach realizacji programu zdrowotnego "Profilaktyka raka prostaty" dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
 • Przyznanie Europejskiego Certyfikatu Rzetelni w Ochronie Zdrowia w kategorii lecznictwo stacjonarne.
 • Przyznanie Certyfikatu Rzetelni Menedżer Panu Andrzejowi Kondaszewskiemu – Dyrektorowi.
 • Przyznanie Nagrody „VIP Biznesu 2013” Panu Andrzejowi Kondaszewskiemu – Dyrektorowi
 • Otrzymanie Certyfikatu „Lider Rynku 2013” usług medycznych w zakresie specjalistycznych usług medycznych.
 • Otrzymanie Certyfikatu „Euro Lider 2013” usług medycznych w zakresie specjalistycznych usług medycznych.
 • Otrzymanie nagrody II Stopnia w Konkursie PZITB „Budowa Roku 2012”.
 • Jesienne Koszalińskie Warsztaty Ablacyjne.
 • Przeniesienie Zakładu Bakteriologii z ulicy Monte Cassino na teren szpitala.
 • Zakończenie termomodernizacji istniejących budynków szpitala.
 • Otwarcie Wielosalowego Zespołu Operacyjnego, Oddziału Neurochirurgii i Centralnej Sterylizatorni.
Rok 2012
 • Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Wiosenne Koszalińskie Warsztaty Resynchronizacyjne
 • Uzyskanie Certyfikatu "Szpital bez bólu"
 • Bezpłatne badania w ramach realizacji programu zdrowotnego "Profilaktyki i wczesne rozpoznanie czerniaka" dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
 • Bezpłatne badania w ramach realizacji programu zdrowotnego "Wczesna diagnostyka raka piersi u kobiet poniżej 50 roku życia" dla mieszkanek województwa zachodniopomorskiego.
 • Bezpłatne badania w ramach realizacji programu zdrowotnego "Profilaktyka raka prostaty" dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
 • Otrzymanie Ogólnopolskiego Certyfikatu "Rzetelni w Ochronie Zdrowia"
 • Otrzymanie I Nagrody w kategorii "Inwestor" w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym "Perły Medycyny 2012"
 • Jesienne Koszalińskie Warsztaty Ablacyjne.
 • Zakończenie budowy Pawilonu Oddziałów Internistycznych
 • Rozpoczęcie termomodernizacji istniejących budynków szpitala.
Rok 2011
 • VIII Wiosenne Koszalińskie Warsztaty Resynchronizacyjne
 • Bezpłatne badania w ramach realizacji programu zdrowotnego "Profilaktyki i wczesne rozpoznanie czerniaka" dla mieszkańców Koszalina i okolic.
 • Bezpłatne badania w ramach realizacji programu zdrowotnego "Wczesna diagnostyka raka piersi u kobiet poniżej 50 roku życia" dla mieszkanek Koszalina i okolic.
 • Konferencja dla pacjentów z zaburzeniami rytmu serca leczonych kardiostymulatorami lub wszczepionymi kardiowerterami-defibrylatormi i ich rodzin.
 • Otwarcie Międzynarodowego Centrum Onkoterapii w Koszalinie
 • Ucyfrowienie i modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
 • Przekazanie środków finansowych przez Starostwo Powiatowe na zakup laparoskopu dla Pododdziału Ginekologii.
 • Przekazanie rektoskopu dla Oddziału Dziecięcego przez członków Rotary Club w Koszalinie.
Rok 2010
 • Konferencja dla pacjentów pt: "Wszczepione urządzenie stymulator lub kardiowerter, i co dalej? – wszystko co powinieneś wiedzieć!"
 • Wiosenne Koszalińskie Warsztaty Resynchronizacyjne pt. "Dylematy i problemy rozbudowy układów".
 • Bezpłatne badania w ramach realizacji programu zdrowotnego "Profilaktyki i wczesne rozpoznanie czerniaka" dla mieszkańców Koszalina i okolic.
 • Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Patologii Ciąży i Patologii Noworodka i Wcześniaka.
 • Przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie aparatu RTG dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej.
 • Rozpoczęcie prac budowlanych w ramach "Modernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie".
 • III Jesienne Koszalińskie Warsztaty Ablacyjne.
 • Otwarcie odcinka dziecięcego Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego po remoncie.
Rok 2009
 • VI-te Wiosenne Koszalińskie Warsztaty Resynchronizacyjne.
 • Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budynek Radioterapii.
 • Pokazowe zabiegi wszczepienia implantów Baha w Oddziale Laryngologii.
 • Wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji do wybranych poradni specjalistycznych.
 • II-gie Jesienne Koszalińskie Warsztaty Ablacyjne.
 • Bezpłatne badania w ramach realizacji programu zdrowotnego "Profilaktyki raka prostaty" dla mieszkańców Koszalina i okolic.
 • Zakup nowego angiokardiografu.
Rok 2008
 • Uroczystość wręczenia Certyfikatu ISO 9001:2001
 • V-te Wiosenne Koszalińskie Warsztaty Resynchronizujące.
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Położniczego.
 • Zakup nowego mammografu.
 • 50-lecie Oddziału Urologii.
 • Jubileusz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych.
 • Pierwsze Jesienne Koszalińskie Warsztaty Ablacyjne.
 • Bezpłatne badania w ramach realizacji programu zdrowotnego "Profilaktyki raka prostaty" dla mieszkańców Koszalina i okolic.
 • Utworzenie Poradni Chorób Barku w ramach Poradni Ortopedycznej.
Rok 2007
 • Udział w XV Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • Uroczyste otwarcie Oddziału Onkologii i Chemioterapii.
 • Udział w Targach Zdrowia i Medycyny Naturalnej.
 • Wizyta Sióstr z Zakonu Salem z Niemiec.
 • Wybudowanie i oddanie do użytku windy przy Oddziale Kardiologii.
 • Wizyta przedstawicieli Firmy Espersen w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałami: Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Onkologicznej.
 • Powołanie Nowej Rady Społecznej Szpitala.
 • Zakup nowoczesnej karetki neonatologicznej.
 • Bezpłatne badania dla mieszkańców Koszalina podczas akcji "Dzień Otwarty Głosu Koszalińskiego".
 • Kontynuacja remontu Oddziału Położniczego, Patologii Ciąży i Neonatologii.
 • Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2001.
Rok 2006
 • Przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie sprzętu specjalistycznego dla Stacji Dializ i Przychodni Onkologicznej.
 • Uroczyste otwarcie Pracowni Badań Naczyń, Serca i Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii.
 • Przekazanie przez Urząd Miejski artroskopu dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowej.
 • Zmiany kadrowe na stanowiskach Dyrektorów.
 • Publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz odbudowy Oddziału Onkologii i Chemioterapii.
 • Udział w Targach Zdrowia i Medycyny Naturalnej.
 • Współpraca z organizacją "Kiwanis Polska" w akcji mającej na celu zmniejszenie stresu u dzieci hospitalizowanych.
 • Zorganizowanie akcji pn: Biała Sobota Onkologiczna.
 • Modernizacja i uruchomienie szesnastorzędowego tomografu komputerowego.
 • Utworzenie Pracowni Cytostatyków.
 • Rozpoczęcie remontu Oddziału Położniczego, Patologii Ciąży i Neonatologii.
Rok 2005
 • Remont części Oddziału Dziecięcego.
 • Opracowanie i wdrażanie programu restrukturyzacyjnego.
 • Wizyta Jerzego Millera - Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Pożar poddasza Oddziału Wewnętrznego "A" w nocy z 18/19 października 2005 r.
 • Zmiany kadrowe na stanowiskach Dyrektorów.
 • Utworzenie Oddziału Neurochirurgii.
 • Utworzenie Poradni Medycyny Sportowej.
 • Ranking na "Najlepsze Szpitale" tygodnika Wprost:
  • Oddział położniczo-Ginekologiczny - 11 miejsce w klasyfikacji ogólnej
  • Oddział Okulistyki - 17 miejsce w klasyfikacji ogólnej
  • Oddział Laryngologii - 3 miejsce - wyłuszczanie migdałków podniebiennych
  • Oddział Kardiologii - 20 miejsce - elektrokardiologia
Rok 2004
 • Uzyskanie kolejnego certyfikatu akredytacyjnego właściwego (na 3 lata),
 • Powołanie nowych Dyrektorów
 • Remont Apteki Szpitalnej
 • Przeniesienie Poradni Chirurgii Ogólnej i Urazowej do budynków Szpitala przy ulicy Chałubinskiego
 • Ranking najlepszych oddziałów szpitali tygodnika Newsweek
  • Oddział Laryngologii - 13 miejsce
  • Oddział Kardiologii - 10 miejsce
  • Oddział Okulistyki - 9 miejsce
 • Ranking oddziałów szpitali tygodnika Wprost
  • Oddział Ginekologii - 12 miejsce
  • Oddział Laryngologii
   • 7 miejsce - leczenie uszkodzenia kosteczek słuchowych
   • 14 miejsce - leczenie polipów i torbieli oraz przewlekłego zapalenia zatok
  • Oddział Okulistyki - 17 miejsce
Rok 2003
 • Ranking Szpitali 2003 według Tygodnika Wprost
  Miejsca Odziałów Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie:
  • Okulistyka 8 miejsce
  • Otolaryngologia 13 miejsce
  • Kardiologia 20 miejsce
 • Uzyskanie certyfikatu "Lider Rynku - Najlepsza Firma w Polsce" w zakresie usług medycznych.
 • Powołanie nowego Dyrektora placówki.
 • Kompleksowy remont Stacji Dializ.
 • Kompleksowy remont Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej.
 • Likwidacja ogólnodostępnej Apteki "MALWA".
Rok 2002
 • Kompleksowy remont i reorganizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.
 • Otwarcie Przychodni Specjalistycznej.
 • Przeniesienie Oddziału Dermatologii do kompleksu budynków szpitalnych.
 • Zmiany kadrowe na stanowiskach dyrektorów.
 • Remont kuchenki mlecznej.
 • Adaptacja pomieszczeń IV p. Oddziału Dziecięcego.
 • Remont Poradni Chorób Zakaźnych.
Rok 2001
 • Przygotowanie i wprowadzenie programu budżetowania oddziałów, poradni, izb przyjęć oraz innych komórek organizacyjnych szpitala.
 • Prywatyzacja wybranych komórek organizacyjnych szpitala.
 • Wprowadzenie zmian w systemie funkcjonowania poradni specjalistycznych.
 • Restrukturyzacja zatrudnienia.
 • Wprowadzenie programu gospodarki lekiem.
 • Zmiany sposobu wynagradzania wybranych grup pracowników.
 • Uruchomienie Pracowni Badań i Zabiegów Naczyń Obwodowych i Sercowych.
 • Renegocjacje z Zachodniopomorską Regionalną Kasą Chorych w zakresie procedur medycznych oraz chemioterapii.
 • Budowa kotłowni gazowo-olejowej.
 • Utworzenie Pododdziału Chemioterapii na bazie Oddziału Wewnętrznego "A".
 • Utworzenie Pododdziału Intensywnego Nadzoru Nad Chorymi z Udarami Mózgu i Pododdziału Leczenia Padaczek.
 • Otwarcie Oddziału Dziennego Rehabilitacji.
Rok 2000
 • Wprowadzenie nowych usług medycznych, dotychczas nie wykonywanych przez szpital: profilaktyczne badania pracowników, porody w znieczuleniu ogólnym.
 • Utworzenie Szpitalnego Ośrodka Ratownictwa Medycznego.
 • Powołanie Działu Jakości i Marketingu.
 • Utworzenie Poradni Onkologii Ginekologicznej.
 • Przejęcie od zoz usług rehabilitacyjnych.
 • Opracowanie kolejnego planu restrukturyzacyjnego.
 • Utworzenie Pododdziału Onkologicznego.
 • Zwiększenie liczby stanowisk do hemodializy.
 • Weryfikacja planu strategicznego szpitala.
 • Otrzymanie tytułu szpitala akredytowanego (akredytacja właściwa).
 • Budowa nowoczesnej sygnalizacji pożaru.
 • Remont Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
 • Otwarcie Poradni Laktacyjnej.
Rok 1999
 • Kompleksowa modernizacja Oddziału Ocznego (poprawa komfortu pobytu pacjentów, zwiększenie liczby łóżek, dosprzętowienie oddziału).
 • Rozszerzenie działalności Oddziału Kardiologii (realizacja programów promocji zdrowia, udział w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych, systematyczne doposażenie oddziału i pracowni).
 • Otwarcie Ambulatorium Chirurgicznego (przejęcie usług z zakresu pomocy doraźnej).
 • W wyniku reorganizacji działalności z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa utworzono Pracownię Serologii wyposażoną w nowoczesny sprzęt umożliwiający rozszerzenie zakresu świadczonych usług.
 • Zakup nowoczesnego sterylizatora gazowego (zmiana sposobu sterylizacji, zwiększenie jakości i ilości świadczonych usług).
 • Przejęcie od zoz: usług chirurgicznych ogólnych i urazowych oraz Miejskiej Poradni Kardiologicznej.
 • Otrzymanie przez szpital tytułu szpitala akredytowanego (akredytacja częściowa).
Rok 1998
 • Otwarcie Izby Przyjęć Ogólnej, w której obok poprawy ogólnych warunków lokalowych i doposażenia w nowoczesny sprzęt zostały stworzone warunki do przyjmowania pacjentów na zasadzie "pobytów dziennych".
 • Przyjęcie priorytetów inwestycyjnych dla następujących dziedzin, celem rozszerzenia ich udziału w rynku usług medycznych; chirurgia ogólna, ortopedia i chirurgia urazowa, urologia, okulistyka, chemioterapia, dializoterapia, kardiologia, rehabilitacja (adaptacja pomieszczeń, zakup nowoczesnego sprzętu, rozszerzenie zakresu i dostępu do usług).
 • Opracowanie pierwszego planu strategicznego szpitala.
 • Modernizacja Oddziału Laryngologii - adaptacja nowych pomieszczeń na pracownie laryngologiczne.
 • Likwidacja pralni.
Rok 1997
 • W miejsce po zlikwidowanym Oddziale Biegunkowym (nierentowny) - rozszerzono działalność prowadzoną przez Oddział Kardiologii (wybudowano blok operacyjny do wszczepiania rozruszników, zorganizowano nowe wysokospecjalistyczne pracownie kardiologiczne).
 • Wdrożenie systemu motywacyjnego dla pracowników
 • Opracowanie misji szpitala.
 • Podpisanie umów na świadczenie usług medycznych z pozostałymi jednostkami samodzielnymi (wzrost liczby wykonywanych usług, nawiązanie współpracy w zakresie usług dotychczas nie świadczonych).
 • Przyjmowanie pacjentów w systemie TELE - KARDIO (włącznie z własną karetką pogotowia i zespołem wyjazdowym).
 • Rozpoczęto restrukturyzację pionu dziecięcego (wprowadzenie w szerszym zakresie rozwiązań zapewniających rodzicom pobyt w szpitalu z hospitalizowanym dzieckiem, zmiana komfortu pobytu dzieci w szpitalu).
 • Rozszerzono ofertę usług ambulatoryjnych (ambulatoria okulistyczne, laryngologiczne).
 • Powołano Zespół Higieny Szpitalnej (objęcie kompleksowym i specjalistycznym sprzątaniem, utrzymaniem higieny i dezynfekcji jednostek medycznych, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i środki).
 • Otwarcie ogólnodostępnej Apteki "MALWA".
Rok 1996
 • Otwarcie tzw. Traumatologii: Pododdział Leczenia Urazów Wielonarządowych, Blok Operacyjny Oddziału Chirurgii Urazowej, sale intensywnego nadzoru noworodków (wybudowanie, doposażenie, uruchomienie nowej działalności, zakup windy).
 • Uruchomienie Pracowni Gastrofiberoskopii Dziecięcej.
 • Uruchomienie Poradni Stomatologicznej dla Dzieci Niepełnosprawnych.
 • Uruchomienie pracowni badań elektrofizjologicznych i wczesnej rehabilitacji kardiologicznej przy Oddziale Internistyczno - Kardiologicznym.
 • Zakup tomografu komputerowego.
 • Zakup Videonystografu (VNG).
 • Zakup videogastroskopu.
 • Podpisanie pierwszych umów na świadczenie usług medycznych.
Rok 1995
 • Uruchomienie Pracowni Wszczepiania Rozruszników.
 • Otwarcie Pracowni Laserowej.
 • Uruchomienie Porodówki Rodzinnej.
 • Opracowanie Szpitalnej Listy leków.
 • Wprowadzenie Receptariusza Szpitalnego.
 • Zakup aparatów RTG.
Rok 1994
 • Rozszerzenie działalności Zakładu Rehabilitacji (hydroterapia, sala gimnastyczna).
 • Rozpoczęcie komputeryzacji szpitala.
 • Montaż zbiornika na tlen ciekły.
 • Zakup windy i platformy do transportu osób niepełnosprawnych.
Rok 1993
 • Uzyskanie akredytacji na szkolenie lekarza rodzinnego.
 • Otwarcie Oddziału Kardiologii.
 • Rozpoczęcie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze.
Rok 1992
 • Wdrożenie rachunku kosztów (do dziś poprawiany i dostosowywany do potrzeb placówki).

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2022 (c)