Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Schemat organizacyjny

Struktura organizacyjna Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie ma charakter pionowej struktury funkcjonalnej. Charakteryzuje się ona skomplikowanym systemem zależności oraz bardzo rozbudowaną liczbą komórek organizacyjnych.

 1. Rada Społeczna
 2. Rada Konsultacyjna
 3. Dyrektor:
  • Komórki medyczne
  • Główny Księgowy
  • Dział Jakości i Marketingu
  • Dział Personalny
  • Dział Rozliczeń i Statystki Medycznej
  • Dział Ekonomiczno-Księgowy
  • Dział Epidemiologii
  • Sekcja BHP
  • Inspektor ds. obronnych - Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych
  • Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
  • Inspektor ds. organizacji
  • Inspektor Ochrony Danych
  • Zespół radców prawnych
  • Kapelan Szpitalny
 1. Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy
  • Dział Budowlany
  • Dział Informatyki
  • Dział Techniczny
  • Dział Zamówień Publicznych
  • Dział Zaopatrzenia i Transportu
 1. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
  • Oddziały szpitalne,
  • Przychodnie specjalistyczne,
  • Przyszpitalne poradnie specjalistyczne,
  • Zakłady diagnostyczne,
  • Apteka Szpitalna,
  • Pracownie działające na rzecz oddziałów szpitalnych i poradni
  • Lekarz transfuzjolog szpitalny
 1. Naczelna Pielęgniarka
  • Pielęgniarki Oddziałowe/Koordynujące,
  • Centralna Sterylizatornia,
  • Dział Żywienia,
  • Zespół Higieny Szpitalnej.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2022 (c)