Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Zakres działania

w ramach NFZ
 • lecznictwo szpitalne
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • świadczenie kosztochłonne
 • programy terapeutyczne
 • rehabilitacja
 • programy profilaktyczne
 • transport medyczny N
 • opieka długoterminowa
 • stomatologia
 • chemioterapia
usługi komercyjne
 • centralna sterylizacja
 • wynajem pomieszczeń
 • badania z zakresu medycyny pracy
 • badania diagnostyczne

Obszar działania

Obszarem działania Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie jest teren Województwa Zachodniopomorskiego, szczególnie obszar byłego województwa koszalińskiego oraz część województw: słupskiego i pilskiego. Aktualnie, głównymi odbiorcami świadczeń Szpitala jest populacja około 600.000 osób zamieszkujących wschodnie tereny województwa zachodniopomorskiego.

Właściciel i cel działania

 1. Organem założycielskim Szpitala jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, a nadzór nad jego działalnością sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Siedzibą Szpitala jest miasto Koszalin.
 3. Obszar działania Szpitala obejmuje województwo zachodniopomorskie
 4. Celem działania Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
  • badania i porady,
  • leczenie,
  • rehabilitacja lecznicza,
  • działalność diagnostyczna i analityczna,
  • pielęgnowanie chorych,
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo - zdrowotnej,
  • działalność w zakresie obrony cywilnej,
  • pomocy doraźnej.
 5. Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 6. W Szpitalu Działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.
 7. Skład Rady Społecznej:
  • Stanisław Gawłowski – przewodniczący
  • Jan Bednarek - członek
  • Robert Kaczmarek - członek
  • Marek Kęsik – członek
  • Krystyna Kościńska - członek
  • Piotr Kroll - członek
  • Jerzy Książak - członek
  • Jan Kuriata - członek
  • Lidia Lis - członek
  • Janusz Łodziewski - członek
  • Anna Makarewicz - członek
  • Mirosław Skórka - członek
  • Artur Wiśniewski - członek
  • Adam Wyszomirski - członek
  • Piotr Zientarski - członek
  • Jan Górski - członek

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2022 (c)